D'Yans 148

D'Yans 148
this Is me

Jumat, 16 Juli 2010

DAFTAR NILAI PGMI KELAS C Semester IV

Teman-teman Neh  Yan dapat ngopy daftar nilai dari Jurusan.....
Met Membaca Aza ya.....


NOMOR NAMA MAHASISWA NILAI MATA KULIAH & BOBOT SKS
Urt. INDUK B'Indo Pd. Mtk Seni Rupa P.Pdkn Fiqih
1 208204235 Nur Laela Jamil A A A B B
2 208204236 Nur Mualimah A A B B A
3 208204237 Nurhasanah A A A A B
4 208204238 Nurlaela B B B A A
5 208204239 Nurlilah       A  
6 208204240 Nurul Huda Siti L B B B B B
7 208204241 Putri Karmila B B A A B
8 208204242 Rani Nuralipah A B A B B
9 208204243 Rani Riani A B B B A
10 208204244 Ratna Wulansari A B A B B
11 208204245 Rd. Pery Setiawan A B A B ?
12 208204246 Reni Sri Mulyani B B A C A
13 208204247 Reni Yulianti A B B B ?
14 208204248 Rindi Anggraeni B B B B ?
15 208204249 Rini Pebriani Fadilah B B B B B
16 208204250 Risa Sri Yuli Astuti A B A B A
17 208204251 Rosi Rosmiati A A A B B
18 208204252 Rulan Candra Gumilar A A A B A
19 208204253 Shayidah B B B B B
20 208204254 Sifa Nuraeni A A A B B
21 208204255 Siti Hardiyanti B B A B ?
22 208204256 Siti Komariah B B B B ?
23 208204257 Siti Nurasiah Jamil A B B B A
24 208204258 Siti Nurjanah B B B B B
25 208204259 Siti Rosaeni Suminar A B B C ?
26 208204260 Siti Zaini Iqlimah A B A C B
27 208204261 Sofa Marwah B B B B B
28 208204262 Sofia Ali A B B B A
29 208204263 Suparni Gianti B B A B B
30 208204264 Susi Hambayani B B A C B
31 208204265 Tatan Desrina B B A B A
32 208204266 Triana Putri B B A B A
33 208204267 Tya Megasanti B B C C ?
34 208204268 Wati Wahyuningsih B B A B B
35 208204269 Wildan Saepudin B B B B ?
36 208204270 Wiwin Lestari B B A C B
37 208204271 Wulan Handayani B B B B B
38 208204272 Yan Setiawati A A A A A
39 208204273 Yani Mulyani ? ? ? ? ?


Daftar Mata Kuliah Semester V

 NO Mata Kuliah Bobot SKS
1 Evaluasi Pembelajaran 2
2 Pembelajaran Tematik 2
3 Micro Teaching 2
4 Pd. MTK di MI II 3
5 Pd. IPA di MI II 3
6 Pd. IPS di MI II 3
7 Seni Tari dan Drama 2
8 Pd. Qurdis di MI 3
9 Pd. Aqidah Akhlak 2
10 Filsafat Ilmu 2
jumlah 24 SKS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar